Председателят на ОбС и тримата заместник-кметове бяха част от празника

Председателят на ОбС и тримата заместник-кметове бяха част от празника2021-05-06 11:13:16