ОБРАЗОВАНИЕ
Овладяване на чужд език в ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА” в богата на технологии среда

Овладяване на чужд език в ДГ „ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО КРАСОТА” в богата на технологии среда

2021-01-22 16:05:39

Госпожа Ани Тошева – старши учител в ДГ „ Единство Творчество Красота” отлично владее и ефективно използва новите интерактивни технологии за преподаване на чужд език в предучилищна възраст. Проведената от нея открита педагогическа практика с децата от ІV-та възрастова група „ Усмивка” е част от дейностите на екипа на детската градина по Национална програма „ Успяваме заедно” , Модул 2: „ Иновативна детска градина” . Създадените от учителя...

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ


2018-05-31 09:17:57