Фирма търси счетоводител

Фирма търси счетоводител

СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ ЕООД е повече от 30 години на пазара. Основни сфери на дейност са:
- строителство на благоустройствени обекти: пътища, свлачища, диги, мостове, водопроводи, канализации, площадни и тротоарни пространства, а също така и със строителство и ремонт на сгради –административни, промишлени и жилищни;
- международен и вътрешен транспорт;
- търговия на дребно с горива.

Във връзка с развитието на финансово-счетоводния ни екип, търсим Оперативен счетоводител.
Основна цел:
Текущо отчита на стопанските операции, съгласно Закона за счетоводството, с цел осигуряване на обективна стопанска и отчетна информация.

Основни отговорности:
✓ Обработва и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи;
✓ Съставя първични и вторични счетоводни документи, във връзка с отразяването на специфични счетоводни операции;
✓ Осъществява предварителен и текущ контрол на счетоводни документи в съответствие с изискванията на законодателството;
✓ Отразява финансово -счетоводната информация в счетоводни регистри;
✓ Отговаря информацията да е коректна и обработена в срок;
✓ Способност за генериране и обобщаване на първична информация;
✓ Участва в комисии при извършване на инвентаризации;
✓ Месечно оперативно приключване и участие в изготвяне на месечни отчети.

Изисквания:
✓ Висше икономическо образование, предимство специалност Счетоводство и контрол или Финанси;
✓ Опит на подобна позиция –минимум 1 година;
✓ Добри познания в областта на Счетоводно и Данъчно законодателство;
✓ Отлична компютърна грамотност, умения за работа със счетоводен софтуер;
✓ Организираност и прецизност при изпълнение на задълженията.

Ние предлагаме:
1. Мотивиращо възнаграждение и социален пакет –ваучери за храна;
2. Възможности за развитие;
3. Работа с екип от професионалисти.

За връзка: email: [email protected]; тел.: 0876 595 986


Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
2024-02-26 13:49:25