ПОКАНА за обществено обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 84 от Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Бойчиновци за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бойчиновци,

 

Кметът на община Бойчиновци – Светлин Сретениев,

 

Кани жителите на община Бойчиновци, юридически лица, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2024 г. на община Бойчиновци.

 

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.01.2024 г.(петък) от 14,00 часа в зала № 204 в сградата на общинска администрация.

 

Mоля Вашите мнения, препоръки и предложения по проекта на бюджета за 2024 г., да се изпращат на електронната поща на Община Бойчиновци – [email protected] , както и в „Центъра за административно обслужване” на Община Бойчиновци по приложен формуляр/анкета/, с коректно попълнени всички реквизити, най-късно до 13,00 часа на 19.01.2024 година.

 

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Бойчиновци www.boychinovtsi.bg  в сектор Бюджет.
2024-01-10 15:08:03