“”–»«Џћ
¬идин става член на  амарата на минералните води

¬идин става член на  амарата на минералните води

2024-04-15 12:53:47

ќбщински€т съвет във ¬идин подкрепи предложението на кмета д-р ÷ветан ÷енков за членство на ќбщината в сдружението с нестопанска цел „ Ќационална камара на минералните води в –епублика Ѕългар舓 .  метът подчерта, че ползата за ќбщината да членува в  амарата е значима, защото ще може да се възползва от вс€ка национална програма, свързана с минералните извори. ƒ-р ÷ветан ÷енков припомни, че през 2023 г. са издадени разрешителните за водовземане на минерална вода чрез нови съоръжени€...

“”–»«Џћ

“”–»«Џћ

“уризъм
2017-12-18 15:41:49