»рена јнастасова: „естита нова учебна година!

»–≈Ќј јЌј—“ј—ќ¬ј: „≈—“»“ј Ќќ¬ј ”„≈ЅЌј √ќƒ»Ќј!

¬одачът на листата на „ Ѕ—ѕ за Ѕългари€”  и председател на  омиси€та по образованието и науката в 47-то Ќародно събрание  със специален поздрав към всички ученици и учители от училищата на област ћонтана. 


”важаеми колеги,

—къпи ученици,

ќтново  е 15 септември – началото на новата учебна година! ƒен светъл и радостен, ден на повтар€щото се ново начало, ден на усмивки и притеснени€! Ќа много цвет€, на надежди, на признателност, на обещани€! ƒен, който всеки  помни и прежив€ва отново и отново в годините, със своите деца и внуци. ј за нас, чи€то професионална съдба е свързана с децата и училището – ден на неизменно повтар€що се вълнение и на усещане за дълг и отговорност пред бъдещето на най-ценното ни богатство – децата на Ѕългари€!

ѕо традици€, в този ден, ще се произнесат много мили и красиви думи, но усещането за проблемите в образованието остава.

”чилището продължава да възпроизвежда социално неравенство по вина на държавата: в резултат на бедността; в резултат на неефективни мерки; в резултат на раст€ща диференциаци€ на училищата ¬ече говорим не просто за достъп до образование, а за достъп до качествено образование за вс€ко българско дете и това е най-тежки€ проблем за образователната ни система.

¬ последните години заплатите на учителите се увеличават, но това не промен€ факта, че увеличението тр€бваше да се случи много, много преди това.

ќтпускат се средства за ремонти, но още много български училища са с материална среда, ко€то е далеч от съвременните изисквани€.

»ма средства за квалификаци€та на учителите, но в много случаи нейното качество е съмнително.

јдминистративната тежест върху учителите и ръководствата на училищата не намал€ва.

Ѕългарското училище и български€т учител продължават да се товар€т с несвойствени функции.

ƒържавата и нейните управлени€ в последните десетилети€ са длъжници на образователната система.

ѕознавайки проблемите от първо лице съм удовлетворена, че най-накра€ започна преглед на учебните програми и учебното съдържание. »скрено се над€вам да бъде доведено до край и да се предприемат спешно необходимите промени. «а мен, това е ключова пром€на за по-добро качество на образованието. Ќеобходими са и промени в «ѕ”ќ, защото повечето от направените такива - по-скоро легитимират действи€та на ћќЌ, отколкото да помагат на практиката в училищата. —ериозни промени са необходими в дейността на институциите, отговорни за обхвата но децата в училище, защото не може тази отговорност да е само на училището.

”бедена съм, че български€т учител знае какво и как тр€бва да го направи, когато има свободата за това, когато има стабилна базисна и продължаваща квалификаци€ и подкреп€ща обществена среда, когато работи в съвременни класни стаи и със съвременни средства, когато е разтоварен от несвойствени функции.

¬сички тези услови€ тр€бва да ги създаде държавата. ќстаналото, колеги, е любовта към децата, ко€то носим в сърцата си безусловно!

—къпи колеги!

ѕолитиците, партиите, звездите в една или друга сфера – ще идват и ще си отиват, но български€т учител ще е винаги тук!  ќт дългогодишната ми практика  знам, че там, в класната ста€, учител€т е всичко за децата – не директорът, не кметът, не чиновникът от министерството. «атова учител€т тр€бва да има ц€лото доверие на обществото, от което се нуждае, ако искаме достойно бъдеще за –одината! »майте вол€та да отсто€вате позициите си, защото вие сте знаещите и отговорността, и правото са ваши! »майте самочувствието, че учителството е най-важната професи€, защото от вас тръгва бъдещето на този св€т!

—къпи ученици!

¬ие сте смисълът на нашите усили€ и вие сте нашата мисъл за бъдещето на Ѕългари€! Ѕъдете здрави и упорити! Ќека всеки от вас работи всеотдайно и заедно със своите учители да постигате отлични резултати в учебната подготовка! ѕомнете, че път€т към знанието не е лек, но само чрез него се постига просперитет и свобода!

„естита нова учебна година! Ќа добър час!

 

»рена јнастасова - председател на  омиси€та по ќбразованието и науката в 47-то Ќародно събрание

 


Ѕ—ѕ за ЅЏЋ√ј–»я е с номер 28 в интегралната бюлетина.

 

 упуването и продаването на гласове е престъпление!
2022-09-15 07:42:12