Децата до 14-годишна възраст ще пътуват безплатно в градския транспорт

Децата до 14-годишна възраст ще пътуват безплатно в градския транспорт

Съгласно Постановление на Министерски съвет влизащо в сила от 01.02.2024 година децата до 14-годишна възраст ще пътуват безплатно в градския транспорт, по всички градски линии и с 50% намаление по линиите от междуселищната транспортна схема.

От транспортното дружество на града, ще започнат издаването на карти за безплатно пътуване по заявления от учебните заведения в града. Картите ще са персонални и със снимка на децата от 7 до 14 години и без снимка на децата до 7 години. Ще бъдат издадени със срок на валидност една година от датата на издаване. Загубената или унищожена карта може да бъде заменена еднократно в течение на годината с дубликат.

Издадените превозните документи ще бъдат предоставени на училищата и раздавани на децата.

Същевременно ученици с навършени 14 години, студенти и докторанти ще пътуват със 50% намаление /картата за 1 месец за всички линии ще е в размер на 19,00 лева/.

„Тролейбусен транспорт“ стартира от 01.02.2024 г. и издаването на абонаментни карти с 50% намаление от редовната цена за лица, получаващи пенсия по условията на Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 / карта за 1 месец – цена 19,00 лв. за всички линии/.

Въведена е и още една група за преференциално пътуване и това са: Хората с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто, те ще пътуват с  25% намаление от редовната цена на превозните документи или 28,00 лева за всички градски линии.

 

ЦЕНИ НА ВЪТРЕШНОГРАДСКИ АБОНАМЕНТНИ КАРНИ В СИЛА ОТ 01.02.2024 година

№ по ред

 № Линия

Валидност на картата

Редовна  цена

Ученици 50% намаление

Пенсионери 50% намаление

Граждани с ТЕЛК над 70.99 %

1

Всички градски линии

 

 

 

 

 

 

(Линии 1,2,3,5,9,13)

30 дни

38,00

19,00

19,00

28,00

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

ЦЕНИ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ АБОНАМЕТНИ КАРТИ В СИЛА ОТ 01.02.2024 ГОДИНА

№ по ред

Автобусна линия

Валидност на картата

Редовна  цена

Ученици 50% намаление

Пенсионери 50% намаление

Граждани с ТЕЛК над 70.99 %

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Враца

Веслец

30 дни

50,00

25,00

25,00

35,00

2

Враца

Костелево

30 дни

70,00

35,00

35,00

50,00

3

Враца

Лиляче

30 дни

80,00

40,00

40,00

60,00

4

Враца

Паволче

30 дни

70,00

35,00

35,00

50,00

5

Враца

Челопек

30 дни

80,00

40,00

40,00

60,00

6

Враца

Гор. Пещене

30 дни

80,00

40,00

40,00

60,00

7

Враца

Тишевица

30 дни

100,00

50,00

50,00

75,00

8

Враца

Вировско

30 дни

120,00

60,00

60,00

90,00

9

Враца

Върбица

30 дни

130,00

65,00

65,00

95,00

10

Враца

Мраморен

30 дни

80,00

40,00

40,00

60,00

11

Враца

Голямо Пещене

30 дни

100,00

50,00

50,00

75,00

12

Враца

Баница

30 дни

100,00

50,00

50,00

75,00

13

Враца

Чирен

30 дни

80,00

40,00

40,00

60,00

14

Враца

Девене

30 дни

120,00

60,00

60,00

90,00

15

Враца

Три кладенци

30 дни

130,00

65,00

65,00

95,00

16

Враца

Згориград

30 дни

38,00

19,00

19,00

28,00

17

Враца

Нефела

30 дни

38,00

19,00

19,00

28,00

Забележка: 

I. С 50% намаление от редовната цена се ползват лица навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО и ученици и студенти срещу представен документ, удостоверяващ правото на пътуване по намалени цени

II. С 25% намаление пътуват лица притежаващи решение на ТЕЛК с над 70.99% инвалидност срещу представен документ, удостоверяващ правото на пътуване по намалени цени   
2024-01-10 14:53:30