ОБЩЕСТВО
Община Враца стартира кампания за плащане на данък

Община Враца стартира кампания за плащане на данък

2022-01-17 14:16:58

Община Враца стартира кампанията за плащане на данък върху превозни средства, като размерът му през настоящата година остава непроменен. За лицата, заплатили цялата дължима сума до 30 април, се предвижда 5% отстъпка. При желание за заплащане на данъка на части, сроковете са – до 30 юни за първа вноска и до 31 октомври за втората. Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо невнесените данъци за минали години. Собствениците на превозни средства могат да заплащат своите...

Общество

ОБЩЕСТВО2021-04-26 12:04:47