ЗДРАВЕ
Четири фирми искат да доставят храна на врачанската болница

Четири фирми искат да доставят храна на врачанската болница

2024-04-19 14:31:59

Четири фирми са подали оферти в обществената поръчка за доставка на храна на врачанската МБАЛ „ Христо Ботев“ . Кандидатите за изпълнители са от София, Враца, Монтана и Божурище. На този етап още няма обявена дата за отваряне на ценовите оферти. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. 767 хил. лв. без ДДС. Договорът със спечелилата фирма ще е за срок от 2 години. Той ще влезе в сила от денят на подписването. Изричното условие, поставено пред доставчика е да не използва...

Здраве

ЗДРАВЕ

Здравни новини
2016-06-03 16:44:33