БИЗНЕС
Дават пари на работодатели за наемането на младежи

Дават пари на работодатели за наемането на младежи

2022-11-30 13:01:15

Финансова подкрепа по проекта за наемане на младежи до 29 годишна възраст могат да получат работодатели от реалния сектор, а също и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията, като последните могат да заявят свободни работни места...

Бизнес

БИЗНЕС2017-12-18 15:38:26