ТВ - ВРАЦА

ТВ - ВРАЦА

Понеделник 15.05

  7.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок

  8.30ч. - Приказки от делника /п/

  9.10ч. - Филм /п/

11.00ч. -  Сериал /п/

12.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок /п/

13.30ч. - Сериал

14.00ч. - Приказки от делника /п/

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

17.00ч. - Филм

18.45ч. - Студио Медиа + / Новини

19.00ч. - НОВИНИ

19.30ч. - Сериал

20.30ч. - Фокус спорт

21.30ч. - НОВИНИ

22.00ч. - Сериал

23.00ч. - Студио Медиа + / Новини /п/

23.10ч. - НОВИНИ /п/

23.35ч. - Приказки от делника /п/

00.45ч. - „Световно фолклорно наследство“

 

Вторник 16.05

  7.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок

  8.30ч. - Фокус спорт /п/

  9.00ч. - Филм /п/

11.00ч. - Сериал /п/

12.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок /п/

13.30ч. - Сериал

14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

17.00ч. - Филм

19.00ч. - НОВИНИ

19.30ч. - Сериал

20.30ч. - Соаре

21.30ч. - НОВИНИ

22.00ч. - Сериал

23.00ч. - НОВИНИ /п/

23.25ч. - Фокус спорт /п/

00.10ч. – Филм

 

Сряда 17.05

  7.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок

  8.30ч. - Соаре /п/

  9.30ч. - Анимационен филм

11.00ч. -  Сериал /п/

12.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок /п/

13.30ч. - Сериал

14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - Филм

18.00ч. - Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка

18.45ч. - Студио Медиа + / Новини

19.00ч. - НОВИНИ

19.30ч. - Открито студио

20.30ч. - Приказки от делника

21.30ч. - НОВИНИ

22.00ч. - Сериал

23.00ч. - Студио Медиа + / Новини /п/

23.10ч. - НОВИНИ /п/

23.35ч. - Открито студио /п/

00.30ч. - „Фолклорна трапеза“

 

Четвъртък 18.05

  7.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок

  8.30ч. - Приказки от делника /п/

  9.10ч. - Филм

11.00ч. - Открито студио /п/

12.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок /п/

13.30ч. - Сериал

14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - „Скорост”- автомобилно предаване

17.00ч. - Филм

19.00ч. - НОВИНИ

19.30ч. - Сериал

20.30ч. - Документална поредица

21.30ч. - НОВИНИ

22.00ч. - Сериал

23.00ч. - НОВИНИ /п/

23.25ч. - Приказки от делника /п/

00.00ч. – Филм

 

Петък 19.05

  7.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок

  8.30ч. - Сериал

  9.00ч. - Филм /п/

11.00ч. - Сериал /п/

12.00ч. - Ефир в 7 - сутрешен блок /п/

13.30ч. - Сериал

14.00ч. - „Скорост”- предаване за автомобили

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - „Скорост”- предаване за автомобили

17.00ч. - Филм

18.45ч. - Студио Медиа + / Новини

19.00ч. - Новини

19.30ч. - Сериал

20.30ч. - Арт 7 - предаване за кино-премиери

21.30ч. - Новини

22.00ч. - Сериал

23.00ч. - Студио Медиа + / Новини /п/

23.10ч. - Новини /п/

23.35ч. – Филм

 

Събота 20.05

7.00ч. - „Дивият ангел”- сериал /п/

8.00ч. - „Скорост”- предаване за автомобили

8.25ч. - „Световно фолклорно изкуство”

9.00ч. - Филм /п/

11.00ч. - Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”/п/

11.35ч. - Филм

14.00ч. - „Арт 7” -  предаване за кино

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - Документална поредица

17.00ч. - Филм

19.00ч. - Документален филм

19.30ч. - Сериал

20.30ч. - Приказки от делника

21.30ч. - Сериал

22.30ч. - Филм

00.10ч. – Филм

 

Неделя 21.05

  7.00ч. - „Дивият ангел”- сериал /п/

  8.00ч. - „Скорост”- предаване за автомобили

  8.25ч. - „Да сме живи, да сме здрави”

  9.00ч. - Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”

09.40ч. - „Арт 7” -  предаване за кино /п/

10.10ч. - Документален филм

11.00ч. - Сериал /п/

11.55ч. - Филм /п/

13.45ч. - Документален филм

14.30ч. - Компютърен справочник

15.30ч. - Сериал

16.30ч. - Филм

18.00ч. - Приказки от делника

19.00ч. - „Да сме живи, да сме здрави”

19.30ч. - Сериал

20.30ч. -  Соаре /п/

21.30ч. - Сериал

22.30ч. - Филм

00.30ч. - „Фолклорна трапеза“
2017-05-15 11:04:20