Започна строежът на пречиствателна станция в Кнежа

Започна строежа на пречиствателна станция в Кнежа

Навръх един от най-големите църковни празници - Преображение Господне,  кметът на Община Кнежа г-н Симеон Шарабански даде начало на строителните дейности за обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на град Кнежа“.

В този ден се подписа Протокол 2А за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията  на град Кнежа“ проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – първи етап и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Кнежа“, финансиран по ОП "Околна среда" на стойност над 32 млн.лв.

В кратко слово пред представители на Общинска администрация и Общински съвет- Кнежа и строителите, кметът Шарабански изрази радостта си от началото на грандиозния за рамките на общината проект, пожела лека и безпроблемна работа на строителите. Заедно с г-н Роев - представител на ДЗЗД „Кнежа 99“ направиха първа копка, с което дадоха официалния старт на строителните работи. За да върви по вода на строителите, менчето, накичено със здравец, лисна представителят на строителния надзор Мария Петрова.


Коментари2013-08-12 10:29:14