Търсят шеф на врачанската болница

Търсят шеф на врачанската болница

Конкурс за изпълнителен директор на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“ обявиха от Министерството на здравеопазването. Кандидатите трябва да са български граждани или граждани на Европейския съюз, да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление. Да имат най-малко 5 години професионален опит; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество и др.

Конкурсът за изпълнителен директор на врачанската болница ще се проведе на два етапа – събеседване с кандидатите и интервю. Новият шеф ще бъде начело на лечебното заведение за срок от 3 години.

Припомняме, че в момента временно изпълняващ длъжността на МБАЛ „Христо Ботев“ е д-р Кети Ценова. Тя пое ръководната позиция преди близо 2 месеца от д-р Петър Керемедчиев, който сам „хвърли“ молбата си за напускане. Мотивите му бяха лични.
2022-11-29 14:02:56