Търсят кой да пере чаршафите на врачанската болница

Търсят кой да пере чаршафите на врачанската болница

Фирма, която да пере, суши, глади и дезинфекцира работното облекло, болничното и операционно бельо търси ръководството на врачанската МБАЛ „Христо Ботев“. За целта е обявена обществена поръчка. Изпълнителят на услугата трябва да изпира и дезинфекцира за една година 33 317 килограма, както и да предоставя на лечебното заведение болнично постелъчно бельо. Прогнозната стойност за услугата е в размер на  89 955.90 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 18 август тази година.

Припомняме, че миналата година дейностите се извършваха от габровска фирма. В рамките на година дружеството получи за извършване на дейностите сумата от 67 хиляди лева без ДДС.

 

 
2022-07-29 13:23:30