Незаконни сметища – какво може да направим?

Незаконни сметища – какво може да направим?

Как да се справим с незаконните сметища е един от често задаваните въпроси по време на обученията „Застъпници за природата“ (www.priroda.parks.bg). Те се организирани от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Обученията бяха проведени във всички области на България и в тях са участвали над 350 души.

От двете организации припомнят, че за незаконно сметище се сигнализира към кмета на населеното място, защото разчистването на мястото е в неговите отговорности и правомощия. Сигналът се изпраща с копие до регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), която има контролна функция. Гражданите могат да изпращат писмото по имейл, като много важно е да се поиска входящия номер на сигнала.

Следва представители на екоинспекцията да извършат проверка на място и да издадат предписание за разчистване на незаконното сметище в едномесечен срок. Ако бунището не е отстранено, кметът носи персонална отговорност, като глобата може да е в размер до 5 000 лв.

Сигнали могат да се подават и директно на Зеления телефон на съответното РИОСВ, като се изиска информация за последвалите дейности от страна на институцията.

АПБ и СДП БАЛКАНИ са изготвили Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество (priroda.parks.bg), в който има обобщена информация за законови процедури, както и бланки за подаване на сигнали, жалби и заявления за достъп до информация до институциите.

 
2022-04-14 15:07:07