Започва масирана кампания за почистване на Лом

Започва масирана кампания за почистване на Лом

Кампания за пролетно почистване стартират общинското предприятие „Чистота-Лом“ и Общинският ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“. Тя ще продължи до 21 април. Основно почистени ще бъдат дворове, междублокови пространства, паркове, градини, тротоари и регули. Събраните ще се поставят в чували до контейнерите и кофите за смет. Клони, треви и храсти да се оставят също до съдовете за битови отпадъци. Общинското предприятие „Чистота-Лом“  е ангажирано да извози всички боклуци по график.
2022-03-31 13:36:27