Районният съд в Лом възобнови образователна програма

Районният съд в Лом възобнови образователна програма

След близо две години прекъсване заради противоепидемичните мерки срещу разпространението на вируса Ковид – 19 Районен съд /РС/ – Лом възобнови образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съдия Иван Йорданов изнесе пред възпитаниците от 11 клас на Средно училище „Димитър Маринов“ с преподавател Лорета Георгиева лекция на тема „Престъпление и наказание“. Магистратът запозна учениците с функционирането на съдебната система, с най-често извършваните престъпления – срещу личността и срещу собствеността, и предвидените за тях наказания. Лекцията предизвика интерес и прерасна в дискусия за  същността и значението на съдебната власт и необходимостта от законност и справедливост в обществото. Сред обсъдените въпроси бяха и темите за неизбежната отбрана и нейните предели при противоправно нападение, както и за ролята на съдебните заседатели в българския правораздавателен процес. Съдия Иван Йорданов сподели с учениците и интересни случаи от съдебната си практика. В следващата лекция от образователната програма съдия Никола Делиев пък запозна  единадесетокласниците от СУ „Димитър Маринов“ с основите на гражданското право и с темата за брака, юридическите изисквания за сключването му и отговорностите, които произтичат от встъпването в този доброволен съюз. Учениците обсъдиха със съдията и изискването за минимална възраст за сключването на брак и допускания от закона брак между непълнолетни само като изключение, при определени обстоятелства и единствено с разрешението на съдия. Сред дискутираните в лекцията теми бяха и разводът, съдебните процедури при него, защитата правата и интересите на децата, както и законовите възможности за защита от домашно насилие. След двете лекции учениците изказаха желание за продължаване на образователната програма и срещите и разговорите си с магистратите по теми, които ги интересуват.
2022-03-29 11:05:21