RM TV: 13-20.12.2021 г.

RM TV: 13-20.12.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 13.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 63 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 5 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 62 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 44 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 1 еп.    

10.30 "Есен в Ню Йорк" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 5 еп. /п/

13.30 "Дори ангелите ядат боб" - игр. филм

15.30 "Неизвестното семейство Юлианови" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 62 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 10 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 64 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Денят на Свети Валентин" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 64 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 1 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 14.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 64 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 6 еп.    

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 63 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 45 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 2 еп.

10.30 "Жега в градът" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 6 еп. /п/

13.30 "Мисията" - игр. филм

15.30 "Кастро" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 63 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 11 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 65 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Бананения Джо" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 65 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 2 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СРЯДА – 15.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 65 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 7 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 64 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 46 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 3 еп.  

10.30 "10 жертва" - игр. филм.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 7 еп. /п/

13.30 “Аржентинско танго" - игр. филм

15.30 "Краят на света" - док. филм

16.30 "Дивият ангел"" - сериал, 64 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 12 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 66 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Червеният камион" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 66 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 3 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 16.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 66 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 8 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 65 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 47 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 4 еп.

10.30 "Планината на ботуша" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 8 еп. /п/ 

13.30 "Последна гара"  - игр. филм

15.30 "Космически мечти" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 65 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 13 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 67 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Възпитание на феите" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 67 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 4 еп.  /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ПЕТЪК – 17.12.2021 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 67 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 9 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 66 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 1 еп., 2 еп., 3 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 5 еп.

10.30 "Търсачи на приключения" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 9 еп. /п/ 

13.30 "Пианото" - игр. филм.

15.30 "Вселената краят на земята" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 66 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 14 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 68 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Правилата на привличане" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 68 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 5 еп.  /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 18.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 68 еп. /п/    

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 10 еп. 

08.00 “Червената шапчица" – аним. филм

08.50 "Пепеляшка" - аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 6 еп.   

10.30 "Кенеди" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 23 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 10 еп. /п/

13.30 "Кажи защо ме остави" - игр. филм

15.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 4 еп., 5 еп., 6 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 67 еп.

16.30 “Найтмен” – сериал, 15 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 23 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 69 еп.

19.15 "Черни коне" - сериал, 8 епизод

20.00 “Любовниците" – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 69 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 6 еп.  /п/

23.00 “Берлин" - док. филм

23.20 "Чикаго" - док. филм

23.30 "Фестивалът Авион" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 19.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 69 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 11 еп.    

08.00 “Каспър" – аним. филм

09.30 "Глукхар" - сериал, 7 еп.    

10.30 "Йеросалимски синдром" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 24 еп.

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 11 еп. /п/ 

13.30 "Не се предавай" - игр. филм

15.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 7 еп., 8 еп., 9 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 67 еп. /п/

16.30 “Найтмен” – сериал, 16 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 24 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп.

19.15 "Черни коне" - сериал, 9 епизод

20.00 “Кула ная смъртта" – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп. /п/

22.15 "Глукхар" - сериал, 7 еп. /п/

23.00 "Монако" - док. филм

23.15 "Ню Йорк" - док. филм

23.30 "Пътуване към Атон" - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 20.12.2021

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп. /п/

07.00 "Изумрудената огърлица” – сериал, 12 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 68 еп.

09.00 "Маша и мечока" - аним. филм, 10 еп., 11 еп., 12 еп.

09.30 "Глукхар" - сериал, 8 еп.  

10.30 "Елза и Фред" - игр. филм

12.30 "Изумрудената огърлица” – сериал, 12 еп. /п/

13.30 “Булевард на революцията" – игр. филм

15.30 "Ал Капоне" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 68 еп. /п/

17.30 “Найтмен” – сериал, 17 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Труден избор“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп. /п/

23.20 "Глукхар" - сериал, 8 еп.  /п/

00.00 "Край на програмата"

 

 

 

 

 

 

 
2021-12-12 10:22:59