RM TV: 8-15.11.2021 г.

RM TV: 8-15.11.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 08.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 28 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 120 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 32 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 9 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 2 еп. 

10.30 "Подземен свят" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 120 еп. /п/

13.30 “Фантомас се развихря" – игр. филм

15.30 "Краят на светът" - док. филм

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 32 еп. /п/

17.30 “Черните вълци” – сериал, 7 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 29 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Лечителят“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 29 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 2 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ВТОРНИК – 09.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 29 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 121 еп. 

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 33 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 10 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 3 еп.     

10.30 "Фан фан лалето"- игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 121 еп. /п/

13.30 “Черен хоризонт" – игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 1 еп., 2 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 33 еп. /п/

17.30 “Черните вълци” – сериал, 8 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 30 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хлапетата на Америка" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 30 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 3 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

 

СРЯДА – 10.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 30 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 122 еп.  

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 34 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 11 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 4 еп.

10.30 "Агент 117" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 122 еп. /п/

13.30 "Последният легион" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 3 еп., 4 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 34 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 1 еп., 2 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 31 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Пушкин последен дуел" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 31 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 4 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

ЧЕТВЪРТЪК – 11.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 31 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 123 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 35 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 12 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 5 еп.    

10.30 "Протоколът Уиндзор" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 123 еп. /п/

13.30 “Професионалистът” - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 5 еп., 6 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 35 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 3 еп., 4 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 32 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Синята пеперуда" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 32 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 5 еп./п/

00.00 "Край на програмата"

 

 

 

ПЕТЪК – 12.11.2021 

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 32 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 124 еп.   

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 36 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 13 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 6 еп. 

10.30 "Смелостта да обичаш" - игр. филм

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 124 еп. /п/ 

13.30 "Смъртоносна игра" - игр. филм.

15.30 "Планета земя" - док. филм, 7 еп., 8 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 36 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 5 еп., 6 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 33 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Гориво в кръвта" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 33 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 6 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"

 

СЪБОТА – 13.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 33 еп. /п/     

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 125 еп. 

08.00 "Принцът и просякът" - аним. филм

08.45 "Хапи малкото зайче"- аним. филм

09.30 "Вангелия" - сериал, 7 еп.   

10.30 "Планета земя" - док. филм, 9 еп., 10 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 13 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 125 еп. /п/

13.30 "Циганско време 1" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 14 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 37 еп.

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 7 еп., 8 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 13 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 34 еп.

19.15 "Джо" - сериал, 6 епизод 

20.00 “Оправдани” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 34 еп. /п/

22.15 "Вангелия" - сериал, 7 еп. /п/

23.00 "Втора световна война" 1 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

НЕДЕЛЯ – 14.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 34 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 126 еп.   

08.00 "Всички кучета отиват в рая" - аним. филм

09.30 "Вангелия" - сериал, 8 еп. 

10.30 "Планета земя" - док. филм, 11 еп., 12 еп.

11.30 "Жоакина" - сериал, 14 еп.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 126 еп. /п/

13.30 "Циганско време 2" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 15 еп.

15.30 "Дивият ангел" - сериал, 37 еп. /п/   

16.30 “Кибербитка” – аним. филм, 9 еп., 10 еп.

17.30 "Жоакина" - сериал, 14 еп. /п/

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 35 еп.

19.15 "Джо" - сериал, 7 епизод

20.00 “Присъдата” – игр. филм

21.30 “Сянката на Елена” – сериал, 35 еп. /п/

22.15 "Вангелия" - сериал, 8 еп. /п/

23.00 "Втора световна война" 2 част - док. филм

00.00 "Край на програмата"

 

ПОНЕДЕЛНИК – 15.11.2021

 

06.00 “Сянката на Елена” – сериал, 35 еп. /п/

07.00 "Страниците от живота” – сериал, 127 еп.

08.00 "Дивият ангел" - сериал, 38 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 16 еп.

09.30 "Вангелия" - сериал, 9 еп.   

10.30 "Седмият ден" - игр. филм.

12.30 "Страниците от живота” – сериал, 127 еп. /п/

13.30 "Тъндър Пойнт" - игр. филм

15.30 "Планета земя" - док. филм, 13 еп., 14 еп.

16.30 "Дивият ангел" - сериал, 38 еп. /п/

17.30 “Кибербитка” – аним. филм, 11 еп., 12 еп.

18.30 “Сянката на Елена” – сериал, 36 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Труден избор" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Сянката на Елена” – сериал, 36 еп. /п/

23.20 "Вангелия" - сериал, 9 еп. /п/

00.00 "Край на програмата"
2021-11-06 11:53:44