Училище заведе бъдещи земеделци в Португалия

Училище заведе бъдещи земеделци в Португалия

На 29.05.2021г. започна изпълнението на заплануваната мобилност за ученици и учители от Професионална гимназия "Стефан Цанов" – гр. Кнежа, в град Брага – Португалия по Проект № 2019-1-BG01-KA102-062066, "Биоикономика за "зелени" работни места по европейски модел", финансиран от програма "Еразъм+", Ключова дейност1 - Мобилност за обучаеми и персонал в ПОО.

Проектът "Биоикономика за "зелени" работни места по европейски модел" е в синхрон с основната мисия на Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - град Кнежа, за подготовка на конкурентноспособни, креативно мислещи млади хора и с гарантирана реализация в динамичната социално-икономическа среда.

Участници в мобилността бяха 21 ученици от специалности: "Растителна защита и агрохимия", "Механизация на селското стопанство", "Автотранспортна техника", "Селски туризъм" и "Системно програмиране", както и 4-ма учители. За тях беше осигурена необходимата обучителна среда и реални работни места за практика с опитни ментори.

След реализирането на проекта участниците от ПГЗ „Стефан Цанов“ изпълниха основните цели:

– Надградиха, своите професионални знания, умения и компетентности в областта на органичното земеделие и селския туризъм в иновативна европейска работна среда;

– Усвоиха европейските стандарти в ПОО в сферата на органичното земеделие и селския туризъм;

– Повишиха капацитета, привлекателността и международното измерение на училището чрез въвеждане на европейски иновации за професионализиране в областта на биоикономиката.

Благодарение на усилията на екипа от страната - домакин и ПГЗ "Стефан Цанов", ученическата мобилност се реализира в условията на пандемия, при стриктно спазване на наложените ограничения и правила, което гарантираше безопасност и сигурност за всички участници.

Ползата от проекта е насочена към трайно повишаване на качеството на ПОО, предлагано от ПГЗ "Стефан Цанов" и задоволяване на потребностите от специализирани кадри по земеделие в региона и страната, обучени в прилагането на модерно биоземеделие с добавъчна стойност от селски туризъм, за устойчиво развитие на биоикономиката.

Учениците бяха много удовлетворени и доволни, защото създадоха нови приятели, учат се да бъдат по-открехнати към нови идеи и да са толерантни към различията. За тях голям плюс беше и подобряването на английски език, както и научаването на нови. Всички са единодушни и няма второ мнение, че емоцията която носи Еразъм е най-незабравимото нещо.


2


2021-07-02 11:41:14