„Лятно детско обучение“ се провежда за поредна година в Мездра

„Лятно детско обучение“ се провежда за поредна година в Мездра

След едногодишно прекъсване поради пандемията от Covid-19, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Мездра започна реализирането на Програма „Лятно детско обучение“. Както и в предходните издания, в нея ще бъдат обхванати четвъртокласници от градските ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“, информира секретарят на комисията Силвия Петкова.

Като част от дейностите по програмата учениците, които завършват начален етап на образование, посетиха Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РС „ПБЗН“). Младшите инспектори Томас Иванов и Владислав Ботев запознаха децата със същността на професията пожарникар, след което им демонстрираха как се гаси пожар. Подрастващите имаха възможност да разгледат специализираната противопожарна и аварийно-спасителна техника, с която разполага РС „ПБЗН“.

Лятното детско обучение ще продължи един месец. По време на курса четвъртокласниците ще се запознаят също с работата на местното звено на Зонално жандармерийско управление - Монтана и на Районно управление „Полиция“. Превантивната образователна програма включва също теоретични и практически занимания за оказване на първа (долекарска) медицинска помощ, превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол, тютюн и др.

В края на курса, който ще приключи на 3 юли в Археологически комплекс „Калето“, децата ще получат грамоти за успешно завършено обучение.  


1
2


2021-06-19 10:33:15