Краеведски четения се проведоха в Мездра

Краеведски четения се проведоха в Мездра

В навечерието на 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, в гр. Мездра се проведоха Десетите майски краеведски четения. Организатор на събитието, което е от програмата на 47-мите Празници на културата „Мездра - май“, бе Краеведското дружество при градското НЧ „Просвета 1925“. Гости на форума бяха Калина Тодорова, заместник-председател на Регионално краеведско дружество - Враца, председателят на Общинския съвет Яна Нинова и заместник-кмета Нели Минева.

В тазгодишното, юбилейно издание на краеведските четения бяха представени 15 проучвания. Сред тях бяха изследвания, свързани с народните традиции и обичаи, като напр. разработките на Янка Николова „Оброците на с. Моравица“, на Лиляна Лещарска „Празникът Св. Никола (Никулден) в с. Царевец“, на Милка Пухалска „Забраждане - поводи и начини на забраждане в с. Долна Кремена“ и на Венцислава Шопова „На Сирни заговезни в с. Дърманци“.

Интерес предизвикаха също изследванията на Христина Маринска „Най-нови проучвания за религиозния живот в с. Кален“, на Елка Русева „Книжовен живот във Враца и врачанско през средновековието“, на Калин Топалски „За особеностите на някои местности в землището на с. Царевец и на някои съседни села“ и на Петър Вутов „Исторически данни за с. Игнатица“. Акцент в четенията беше ретроспективната изложба на стари печатни издания „О, спомняте ли си, госпожо - модата на 30-те години на XX век”, представена от Тихомир Илчев.

Всички участници получиха колаж от снимки, проследяващи досегашните издания на краеведските четения, грамоти, книгата на Красимир Лука „Античните паметници в община Мездра“ (2004 г.), „Каталог на средновековните фестивали и събития“ и „Каталог на средновековните и римски групи за възстановки“, издадени по Проект „Добре дошли в Средновековието”, реализиран от Община Мездра и от Община Добрословени, Румъния по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г. Наградите връчи Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета 1925“. 

 
2021-05-25 10:50:43