Подменят съдовете за битови отпадъци в Мездра

Подменят съдовете за битови отпадъци в Мездра

Служители на Общинско предприятие "Чистота" започнаха поетапна подмяна на съдовете за твърди битови отпадъци в гр. Мездра. За целта общината закупи 70 броя пластмасови контейнери тип "Бобър" с вместимост 1 100 литра и 200 броя индивидуални пластмасови кофи за смет, произведени в Австрия.

По предварително изготвен график най-напред ще бъдат подменени старите метални съдове в централната градска част. Нови контейнери ще бъдат поставени и в останалите квартали, където е необходима подмяната на съдовете за смет, които са амортизирани. Подмяната стартира от улиците „Христо Ботев“ и „Петко Славейков“, а през следващите дни ще обхване улиците „Александър Стамболийски“, „Янко Сакъзов“, „Патриарх Евтимий“ и др.

След като бъдат ремонтирани и дезинфекцирани, старите метални контейнери ще бъдат разпределени по селата, като с приоритет ще бъдат разположени в планинските селища - Очиндол, Зверино, Игнатица и др.

Община Мездра призовава гражданите да не изхвърлят в новите пластмасови контейнери и кофи пепел, сгурия, угарки от цигари и други лесно запалими вещества, растителни и строителни отпадъци, отпадъци за рециклиране, текстил и опасни отпадъци!
2021-05-18 13:59:15