Глобяват партии заради зарязани предизборни плакати

Глобяват партии заради зарязани предизборни плакати

Партиите и коалициите, които не са премахнали в срок или са поставили агитационни материали на нерегламентирани места в гр. Мездра, ще бъдат санкционирани, съобщават от местната администрация.

По разпореждане на кмета Иван Аспарухов служители в Общинската администрация извършиха проверка на местата и информационните табла определени за поставяне на агитационни материали - плакати, афиши и др., на кандидатите за народни представители, политическите партии, коалиции и инициативни комитети по време на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април  2021 г.

При проверката е констатирано, че върху повечето информационни табла в града има непремахнати плакати  или части от агитационни материали на политическите партии и коалиции.

 Направен е снимков материал на всички информационни табла (в т. ч. на плакатите, поставени на нерегламентирани места), който онагледява констатираните нарушения към 13.04.2021 г.
2021-04-14 13:18:05