ВМРО предлага силен екип за 6-ти Врачански избирателен район

ВМРО предлага силен екип за 6-ти Врачански избирателен район
 1. КРАСИМИР БОГДАНОВ – народен представител

На 46 години, женен с едно дете. Средно образование завършва в ТСА – Враца. Висше с образователна степен магистър по история завършва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. От 2001 до 2011г. преподавател в СУ „Христо Ботев“ гр. Враца. Общински съветник и председател на комисията по образование, култура, социална и религиозна политика в гр. Криводол от 2003 до 2007. От 2007 – 2011 е зам.-председател на Общински съвет – Враца, а от 2011до 2014 - зам.-кмет на Община Враца по образование, култура, спорт и туризъм. От 2014г. до момента е народен представител от Враца в 43-то и 44-то народно събрание. По настоящем зам.-председател на комисията по външна политика и на комисията по околната среда и водите. Председател на групата за приятелство с Албания в Народното събрание. Зам.-ръководител на българската делегация в ПАСЕ. Член на Македонския научен институт – София и на КДК – Враца. Патрон на Програмата за патриотично възпитание в Област Враца, на турнирът по мини футбол „Трети март“. Организатор на ежегодната среща във Враца по проблемите на българите в чужбина. Автор на книгата „Забравени герои“.

 1. Д-р ГЕОРГИ КОМИТСКИ – ортопед-травматолог

Роден на 01.11.1966 г. в град Враца. Основно образование е завършил в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол. През 1985г. завършва средно образование в Образцов техникум по електротехника „Христо Ботев“ със специалност – монтьор на електронна апаратура. До 1987 отбива военна служба в БНА. През 1993г. завършва медицина в гр. Плевен и веднага започва работа като лекар ординатор в хирургичното, по-късно в ортопедичното отделение на МБАЛ „Христо Ботев“ АД гр. Враца.

От 1996г. - четири години специализира ортопедия и травматология в клиниката по ортопедия и травматология към МУ гр. Варна и във втора травматологична клиника към  НИСМ „Пирогов“ гр. София.

От октомври 2007г. до момента работи в МБАЛ „Христо Ботев“ гр. Враца, като началник отделение по ортопедия и травматология. Придобива професионална квалификация по „Здравен мениджмънт“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград.

Два мандата за председател на Регионалната колегия на БЛС Враца, а към момента е зам. председател. Номиниран и награждаван за лекар на годината както на регионално, така и на национално ниво.

Ръководи собствена ортопедична практика в извънболничната медицинска практика.

Участвал е в много медицински форуми както в България, така и в чужбина, придобил е многобройни свидетелства за професионална квалификация.

От 2011г. до 2019г. е избиран за общински съветник в Общински съвет – град Враца, от гражданската квота на ЗНС. Като такъв, през втория си мандат е председател на здравната комисия.

Семеен с четири деца.

 1. РОБЕРТИНО МАРИНОВ – зам.-областен управител на Област Враца

Роден през 1965г. Завършва висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър - специалност „Публична администрация“. Магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ от Медицински университет –Пловдив.

1988 – 1989 . е помощник-машинист в СО АЕ- Козлодуй. 1989 - 1992 МЗ „Изгрев“ – Оряхово“. 04.05.1992 г. – 10.01.2000 г. Зам.-директор на Общинска болница –Оряхово. До 2006 работи в Община Оряхово като Директор на Дирекция. В периода 2006 г. - 2012 г. Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Оряхово. От 2011 до 2017 – общински съветник в Оряхово. От 2017 г. до момента е зам.-областен управител на Област Враца. Баща и дядо. Владее отлично руски език.

 1. Д-р ЕМИЛ МЛАДЕНОВ - ендокринолог

Роден на 20.01.1960 г. Завършва медицина ВМИ гр. Плевен през 1986г. с образователна степен магистър. През 1992 придобива специалност Вътрешни болести, а през 1997г. - Ендокринология и болести на обмяната в МУ-София. От 2008 има професионална квалификация здравен мениджмънт от ЮЗУ ”Неофит Рилски” Благоевград.

От 12.1986 до 05.1991 работи като Участъков лекар в Първа поликлиника на Окръжна болница, гр. Враца.

От 1991-до момента е Специалист-ендокринолог във Вътрешно отделение по Ендокринология и Хематология на МБАЛ „Хр. Ботев“ АД, гр. Враца.

2005-2014 Медицински управител на МЦ „Св. Пантелеймон“, гр. Бяла Слатина. 2013-до момента е Председател на КТ “Подкрепа“ - МБАЛ „Хр. Ботев“ АД.

Владее руски и английски. Интересува се от история, политика и спорт.

 1. инж. КРАСИМИР ПЕТКОВ – два мандата кмет на Община Роман

Роден през 1964г. в гр. Роман. Начално образование завършва в Роман, а средно в Ботевград ТМЕ „Христо Ботев“ – специалност „Експлоатация на автомобили и кари“. Висшето си образование завършва в ВВШСУ „Любен Каравелов“ София – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. Има следдипломна квалификация СА „Димитър Ценов“ Свищов – Мениджмънт на търговската дейност.

Работи в ГУСВ – София от 1983 до 1997. От 1998 до 2007 работи в Община Роман, като заема длъжността началник отдел ТСУ. Два мандата/2007 – 2015/ е кмет на община Роман, избран от БСП. От 2016 работи като инженер в строителна фирма. Понастоящем е общински съветник от ВМРО в Роман – председател на комисията по устройство на територията.

 1. ДАНИЕЛА НИНОВА – бизнес дама

Родена на 23.07.1968 г. в гр. Враца. Средно образование завършва през 1986 в СУ „Христо Ботев“ гр. Враца. През 1991 г. завършва висше образование в Тракийски университет – Стара Загора. От 1991 до днес се занимава с частен бизнес в областта на производство и търговия с текстил и текстилни продукти. Притежава собствена модна линия.

Разведена, с две деца – син и дъщеря.

 1. Д-р СВЕТОЗАР ЛАЗАРОВ – общопрактикуващ лекар в Бяла Слатина

Роден на 02.06.1962 г. в гр. Мизия. От ранна детска възраст живее в гр. Бяла Слатина, където през 1980г. завършва средно образование. Висше образование - медицина завършва в МУ-Плевен през 1988г. Има придобити специалности по Вътрешни болести и Обща медицина. От 1988, 16г. и 6м. работи в МБАЛ "Бяла Слатина" във ВО като от 2000 до края на 2003г. е негов началник. От 2004г. до сега работи като ОПЛ в гр. Бяла Слатина и с. Попица. Женен, с една дъщеря и внуче.

 1. МИРОСЛАВ ГЕТОВ – ПР на Община Мездра

Роден е на 21 април 1971 г. в гр. Мездра. Завършил е Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Български език и История“ през 1994г. - магистърска степен, и ШЗО „Христо Ботев“ - Плевен, артилерист, офицер от запаса.

В периода 1994 – 1997 е учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - с. Камено поле, община Роман, след което започва работа като репортер и редактор в Кабелна телевизия – Мездра. От 2010 до 2015г. е ст. експерт „Медийно обслужване и връзки с обществеността“ в Община Мездра. Репортер и редактор в Информационна агенция „MediaNews” е през 2016-2019г. От м. ноември 2019г. до сега е гл. експерт „Връзки с обществеността и протокол“ в Община Мездра. Редактор е на Общински вестник „Мездра XXI век“ и на Информационен бюлетин „Председател“ на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Член е на Съюза на българските журналисти.

Член е на Настоятелството на НЧ „Просвета 1925“ - Мездра и на Управителния съвет на ОФК „Локомотив“ - Мездра. Председател на Краеведското дружество в гр. Мездра. Автор е на книгата „Футболна хроника“ за историята на футбола в гр. Мездра.

Женен е, има едно дете.

 1. ЦВЕТАНКА МАНОВА – начален учител в Мизия

Родена в гр. Монтана на 25 януари 1971 г. Омъжена, с едно дете. Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Образование – висше магистър с IV ПКС. Живее в град Мизия и работи в ОУ „Цанко Церковски“ в Мизия. Има 27 години трудов стаж като начален учител. Удостоена с Грамота за "Педагог на годината 2004 г." Носител на Почетно отличие "Неофит Рилски" на МОН през 2015 г.

 1. Д-р НИКОЛАЙ ДАНЧОВ - дерматовенеролог

Роден на 03.05.1968г. в София. Женен, с едно дете. Българин. Завършва висше образование - медицина през 1994г. в МУ Плевен. Специалист кожно-венерически заболявания от 2003г. Експерт в РЗОК-Враца в през 2001-2002г. Общински съветник от НДСВ в Община Мездра /2003-2007г./ От 2003г. – СИМП - по дерматовенерология. През 2019г. е началник отделение в Кожен диспансер-Враца

 1. РУМЯНА ВИТНЬОВА – учител по предприемачество във Враца

Завършва магистратура „Маркетинг и мениджмънт“ в УНСС, а през 2008 г. специализира „Дидактически технологии“ в СУ. Носител е на Първа професионално-квалификационна степен, след защита на иновационно изследване. Преподавател по икономически дисциплини в СУ „Козма Тричков във Враца повече от 20 години.

Създател е на множество практически приложими иновативни образователни технологии, а през последните десет години учениците й са победители и призьори в редица национални конкурси и състезания, като често представят България на Световни и Европейски финали. Извоюваните от тях индивидуални и отборни медали са над 50.

През 2013 г. получава Почетно отличие „Неофит Рилски”. За 2014 г. е носител на Приза „Учител на годината на България” в професионалната подготовка, през 2015 е удостоена със специалната награда. Носител е на приза „Учител на годината на Община Враца” за 2014 и 2016 г. и „Учител – будител“ за 2017 г. През 2020 е лауреат в Първи национален конкурс за иноватори в образованието на МОН.

Румяна Витньова е редовен член на Съюза на учените в България, секция „Педагогика и психология”.

През 2017г. създава авторска иновация „Обучение по финансова грамотност“ като разработва 6 програми и нови учебни планове за прогимназиален и гимназиален етап за учениците от 5 до 10 клас. От 2020 участва в работна група на МОН за разработване на учебно-изпитната програма за ДЗИ по предприемачество.

Румяна Витньова завършва докторантура по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ .

 1. МОМЧИЛ ЯНКОВ – общински съветник

Завършил висше образование, магистърска степен - специалност „Политология. Дипломация и национална сигурност“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Най-младият общински съветник в ОбС Враца. Член на постоянните комисии по Образование; по Екология, земеделие и гори и по Развитие на селата на територията на Община Враца.

Председател на Младежката Организация на ВМРО Враца. Зам.-председател на Национален младежки комитет на ВМРО и отговорник за Северозападна България.
2021-04-01 09:49:57