Ремонтират водопроводната мрежа в Бреница

Ремонтират водопроводната мрежа в Бреница

Започна дългоочакваният ремонт на водопроводната мрежа в с. Бреница. Вече е открита строителната площадка на Първия подетап на изпълнението на проекта „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Бреница”, който е финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Подмяната на старите етернитови и стоманени водопроводи с нови тръби и фасонни части от съвременни материали, както и монтажа на достатъчен брой и арматури и регулатори на налягане, ще подобри експлоатацията на мрежата и ще доведе до значително намаляване на загубите на вода и честите аварии.

Първата копка направиха кметовета на Кнежа и Бреница Илийчо Лачовски и Лъчезар Желев. Гост на откриването бе чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев – светило в областта на здравеопазването и медицината и скъп приятел на Кнежа.

 


1
2


2021-03-05 14:59:24