Шест проекта от община Мездра ще получат финансиране

Шест проекта от община Мездра ще получат финансиране

Проектите на Община Мездра, на три кметства и на две детски градина в общината са одобрени за финансиране в конкурса на тема „Обичам природата - и аз участвам”, организиран от Министерството на околната среда и водите и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда - 2021“.

От подадените 833 проектни предложения на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лева ще бъдат финансирани 457 проекта. Сред тях са проектите на Община Мездра за обособяване на кът за игра чрез изграждане на детска площадка на площад „Македония“ (с бюджет 9 963,60 лв.), на кметство Лютиброд - за направа на кът за отдих и детски игри“ (10 000 лв.), на кметство Оселна за създаване на кът за отдих и развлечения (9 928,06 лв.), кметство Ослен Криводол - за изграждане на детски център за екологично обучение и заздравяване на връзката дете-природа (9 954,50 лв.).

Сред одобрените за финансиране 253 от постъпилите 392 проекта на детски градини от цялата страна, които ще получат финансиране в размер до 5 000 лв., са проектите на градските ДГ „Детелина“ за направа на комбинирано детско съоръжение, дървено влакче, градинска люлка и дъски за рисуване (4 996 лв.) и на ДГ „Слънчице“ за изграждане на мини футболно игрище в двора на детското заведение (4 960 лв.).

Останалите два проекта от община Мездра, подадени от ДГ „Мир“ - за монтиране на две детски беседки и дървена влакова композиция с два вагона (5 000 лв.), и на  ПГ „Алеко Константинов“ - „Спорт и екология в професионалното образование” (5 000 лв.), не са одобрени за финансиране.

Шестте проекта, които ще получат финансиране в кампанията „За чиста околна среда - 2021“, са на обща стойност приблизително 50 000 лв.
2021-03-02 11:05:10