42 са одобрените проекти за чиста околна среда в област Враца

42 са одобрените проекти за чиста околна среда в област Враца

42 са одобрените и класирани проектни предложения от област Враца в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“, който се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ. Общата сума, която общините от областта ще получат за одобрените проекти е малко над 306 000 лв.

Кампанията, която тази година се провежда за 19-ти път, финансира малки проекти, които се изграждат с доброволен труд. От важно значение е инициативаността на общините и кметствата.

13 са одобрените проектни предложения от Община Враца. С. Мраморен, с. Чирен и с. Вировско ще получат до 10 000 лв. за възстановяване на зона за отдих с лятно кино, изграждане на детска площадка и екологичен кът за спорт. 5 са одобрените проекти с финансиране до 5 000 лв. за изграждане на допълнителни забавления на децата в детски градини в общината. Община Криводол ще получи финансиране по 6 от проектите си. Сред тях са кът за отдих в с. Фурен и изграждане на кътове за игри в градския парк на Криводол и в IV район на града.

 В Община Бяла Слатина ще бъде изградено място за спорт и игри в обновената местност Лесопарк, Монтесори площадка в ДГ Радост и еко кът в ПГО „Елисавета Багряна“.  В Община Козлодуй са одобрени 3 проекта, с които ще се изградят по-добри условия в детски градини и училища. Община Мездра е получила одобрение на проекта си за изграждане на детска площадка в града и подобряване на условията в детски градини и кметства. С до 10 000 лв. са финансирани 4 проекта в Община Роман. В Община Оряхово има 3 одобрени проекта. В с. Крушовица, община Мизия ще бъде ремонтирана парковата зона и кът за отдих с детска площадка и ще бъдат въведени мерки за повишаване на екологичната култура на учениците в ОУ „Христо Ботев“. Община Хайредин ще изпълни проект „Обичам природата и аз участвам“.
2021-02-28 12:40:42