Привикват врачански прокурор в столицата

Привикват врачански прокурор в столицата

Ясна е датата, на която ще се проведе конкурс за административен ръководител на Районната прокуратура във Враца. С решение на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет това ще стане на 31 март тази година. Единственият кандидат за високия пост е настоящия зам.- председател на държавното обвинение в града Камен Каменов.

„Мотивацията ми за заемане на длъжността почива на дългогодишния ми стаж в системата на прокуратурата, на професионалната ми ангажираност в конкретнтата работа по множество наказателни дела и на натрупания административен опит в управлението на Райнната прокуратура във Враца като заместник на административния ръководител. Опит, който смятам, че би бил полезен в настоящият момент, с оглед предстоящото оптимизиране на структурите на райнните прокуратури и тяхното организационно трансформиране в една обособена, активно работеща и обединена прокуратура”, се казва в концепцията на Камен Каменов.

Припомняме, че до обявяването на конкурс за председател на Районната прокуратура във Враца се стигна след като бившия ръководител Цветомила Събинска подаде оставка. 
2021-02-26 10:43:53