Община Бойчиновци търси двама медиатори

Община Бойчиновци търси двама медиатори

 

Община Бойчиновци обявява събеседване за избор на 2-ма здравни медиатори. Сред изискванията към кандидатите са да имат завършено средно образование, да познават здравните и социалните проблеми на общността, да владеят езика на общността, да са комуникативни и да имат компютърна грамотност. Крайният срок за подаване на документи е 1 март, като образец е публикуван на сайта на Община Бойчиновци.

Избраните по документи и след събеседване медиатори ще бъдат ангажирани с дейности по промоция на здравето сред уязвимите общности, ще съдействат на личните лекари при необходимост, на РЗИ. От медиаторите ще се изисква да помагат на хората при взаимодействие с държавни и общински структури и институции.

Документи се подават в Община Бойчиновци.

 
2021-02-01 14:49:29