350 са имунизираните срещу COVID-19 във Врачанско

350 са имунизираните срещу COVID-19 във Врачанско

Областният щаб за борба с грип и ОРЗ в област Враца проведе онлайн заседание. То беше водено от областния управител Малина Николова.

Отчетено бе, че ваксинирането срещу коронавирус върви.

Във Фаза I, която изцяло се организира от РЗИ – Враца, се имунизира медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал, заявили желание за ваксина срещу  COVID-19. Желаещите да се имунизират в тази група към момента са 724 лица /36 %/ от подлежащите на имунизация 2013 лица по данни на РЗИ – Враца. До момента в област Враца са направени ваксини на 350 лица от тази група.

Имунизациите се извършват в разкритите за целта специализирани имунизационни кабинети.

Потребители и персонал на социални институции, педагогически и непедагогически специалисти са лицата, доброволно заявили желание за имунизация, във Фаза II. За тях се предвижда различен подход за имунизация – на място, в съществуващите медицински кабинети, които отговарят на изискванията за оборудване и наличие на необходимата техника.  Фаза II от имунизационната кампания ще се осъществява съвместно от РЗИ – Враца и общинските администрации, за което общините имат задача до края на седмицата да представят планове за действие.

 

„Предстои доста работа, свързана с разработването на графици, определяне на транспортни схеми, организиране на екипи от медицински сестри, с които общините могат да сключат споразумения, определяне на екипи от ЦСМП, които ще бъдат на разположение по време на имунизациите. Всичко това трябва да бъде разписано в общински планове“, даде насоки областният управител Малина Николова.

427 педагогически /17,49 %/ и 82 непедагогически /5,89 %/ специалисти от област Враца са заявили желание за имунизация срещу COVID-19. От социалните услуги в областта, 36 са желаещите от персонала и 144 от потребителите за имунизация по данни на РДСП – Враца. Процесът е отворен и желаещите да се имунизират могат да заявят своето искане и на следващ етап.

Във Фаза III /за служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности/ Фаза IV /за възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания, имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити/ и Фаза V /за уязвими групи от населението/ РЗИ – Враца, общините, лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ и общопрактикуващите лекари ще работят съвместно в организацията на кампанията. За целта ще работят стационарни и мобилни имунизационни кабинети на територията на цялата област Враца.

 

 

.
2021-01-14 09:29:13