Експрокурор оглави Районния съд в Кнежа

Експрокурор оглави Районния съд в Кнежа

Бивш прокурор, който вече работи в Районен съд-Кнежа, стана председател на Районен съд в града. Това реши единодушно съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Става дума за съдия Мая Кончарска, която освен прокурор е била и адвокат, и следовател. Именно богата практика на съдията направи най-голямо впечатление на кадровиците, като голяма част от тях изразиха възхищение от факта, че тя е успяла да се справи добре с преливането в различните професии.

„За около 20-годишен период от време натрупах значителен професионален опит, вкл. управленски такъв, който ми дава увереност, че заедно с целия екип на Районен съд - Кнежа можем да доразвием и усъвършенстваме постигнатото отпреди“, посочи съдия Кончарска.

По думите на съдията организацията на работа в Районен съд - Кнежа може да бъде определена като сравнително добра. „Деловодната дейност в съда се извършва добре и срочно, което е отчитано и при извършваните проверки. В съда се водят всички деловодни книги по утвърдения образец, съобразно изискванията на Правилника. Книгите се водят както на електронен носител, така и на хартиен такъв“, посочи кандидатът. Тя отчете още, че предходният административен ръководител се е справил отлично с осигуряването на материалната база на органа, като единственото, което може да се направи оттук нататък е да тя да се поддържа.

Сред основните цели на съдия Кончарска са подобряване на бързината и качеството на правораздаването, поддържане на високата квалификация както на магистратите, така и на служителите, стриктното спазване на принципа за случайно разпределение на дела, както и да бъдат запазени и добрите отношения с всички правоприлагащи, правоохранителни и изпълнителни органи, основани на принципа на разделение на властите.

Накрая, единодушно Съдийската колегия на ВСС прецени, че именно този кандидат притежава необходимите качества и опит да поеме ръководния пост в РС-Кнежа.
2020-11-24 14:15:51