Община Мездра стартира анкетно проучване

Община Мездра стартира анкетно проучване

Включете се в анкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021-2027 г. и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Мездра 2014-2020 г.

Община Мездра стартира анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021-2027 г. и оценка на изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община Мездра 2014-2020 г.

Допитването има за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на oбщина Мездра за периодa 2021-2027 г., както и събиране на информация за оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г.

От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на община Мездра за периода 2021-2027 г. е включването на заинтересованите страни и на гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които ще бъдат включени в програмата за реализация на плана.

Анкетата е анонимна и може да бъде попълнена до 30 ноември 2020 г. (понеделник) на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/PIRO-Mezdra.
2020-11-09 16:58:23