Стегнаха мерките във врачанския административен съд

Стегнаха мерките във врачанския административен съд

Във връзка с увеличаване на регистрираните случаи на заразени с COVID -19 в страната, включително в Област Враца, от Административния съд в града под Околчица припомнят на страните по дела и техните процесуални представители, че присъствието им в съдебна зала при провеждане на открити съдебни заседания не е задължително. Своите процесуални права могат да упражнят писмено, чрез представяне на писмени защити, бележки и становища, както и да изпращат документи по образуваните дела и да подават съдебни книжа с квалифициран електронен подпис на електронната поща на съда: [email protected], Единния портал за електронно правосъдие, по факс: 092 66 60 20, а също и чрез лицензиран пощенски оператор.

С цел превенция срещу заразяване с COVID 19 на магистрати, съдебни служители и граждани апелираме страните по дела, процесуалните им представители и адвокатите да се възползват от съществуващата в Административен съд – Враца възможност за извършване на отдалечени справки по делата, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда и Единния портал за електронно правосъдие, така и на телефони: Служба „Съдебно деловодство“ - 092/66 851, след сигнала 117; 137; 138

Служба „Регистратура“ - 092/66851, след сигнала 101.
2020-10-22 09:28:42