През юли Топлофикация стартира кампания и обновен сайт

През юли Топлофикация стартира кампания и обновен сайт

Инж. Михайлов, преди дни съобщихте, че стартирате кампания за подписване на новите договори “Равни вноски”. От кога абонатите Ви могат да се възползват?

Кампанията стартира от началото на месец юли. Ако наш абонат има желание да подпише с нас нов договор, може да го направи на място, в нашия паричен салон до края на месеца. Там с нашите служители клиентът ще обсъди възможностите и предимствата, които предлагаме и ако реши да сключи с нас договор за “Равни вноски”.

Готови ли са изравнителни сметки за консумираната топлинна енергия за миналия отоплителен сезон?

Готови са и вече са достъпни за потребителите ни. Предвид намалението на цената на природния газ и преизчисленията, направени от КЕВР, при нас регулаторът определи намаление в размер на 5.49 % спрямо първата утвърдена цена, по която до момента беше фактурирано потреблението на врачани.

Как ще се извърши преизчислението?

На абонатите, които са на реален месечен отчет, ще се направи приспадане на дължимата сума от преизчислението с фактурата за месец юни. За клиентите, които са на прогнозни начисления, приспадането или възстановяването на надвзетите суми ще се осъществи заедно с годишната изравнителна сметка.

Какво ще стане в случай, че сумата е по-голяма от дължимото?

Ще приспаднем от бъдещите задължения.

Има ли промяна в организация при Вас предвид епидемиологичната обстановка?

Съобразили сме се с всички изискванията на институциите за ограничаване  събирането на много хора на едно място.  Поради тази причина процедурата по приспадане на преизчислените суми ще бъде извършена автоматично за абонатите на реален отчет. За абонатите на прогноза с изравнителна сметка, ако останат за възстановяване суми над 50 лева след прихващане по изравнителната сметка и старите задължения, същите ще бъдат изплащани по банков път, за да се избегне струпване на хора в паричния салон. Повече информация нашите абонати могат да получат на нашия обновен и модернизиран сайт. Там сме качили формуляр на заявлението за възстановяване на суми от преизчислението.

През летните месеци планирате ли дълги профилактики?

През това лято сме заложили да направим само текущи ремонти по когенераторите и мрежата ни. Смятам, че ще успяваме да се справим в рамките на 48 часа.
2020-07-24 10:38:40