Спешната помощ с нова информационна система

Спешната помощ с нова информационна система

Нова версия на информационната система за телефон 112 стартира на 12 юни в Центъра за спешна медицинска помощ във Враца. Тя се въвежда с цел подобряване на качеството на ЦСМП. Това съобщи за „Северозапад днес” директорът на ЦСМП в града под Околчица д-р Галина Лещарска. Новата система позволява гъвкаво управление на екипите чрез автоматично подаване на случая. Сигналът се подава на телефон 112 в РКЦ – Враца, откъдето автоматизирано се предава на филиал и екип, изпълняващ следното повикване. За целта се въведоха компютърни конфигурации за тел. 112. Във всички филиали на ФСМП в област Враца предстои поставяне на таблети във  всяка линейка за бърз пренос  на данните. В същото време предстои и DPS повикване, за което е необходимо номерацията на улиците и адресите във всички общини на територията на област Враца да бъдат актуализирани. Чрез новата система на управление на медицинските екипи се въвежда и база данни за ежемесечен  анализ на работни и окончателни медицински диагнози, пътен травматизъм, инциденти, съвместни действия с органите на МВР, Пожарната служба, Гражданска защита и всички работещи институции в системата на 112. Това е с цел подобряване на екипността при спешни ситуации. Към момента системата е въведена във Враца и Бяла Слатина. Предстои поетапното и въвеждане в Мездра и Козлодуй.

Паралелно с това се възобнови обучението на целия персонал на ЦСМП по ПУЛС – 2 в страната. По същата програма Центърът за спешна медицинска помощ във Враца получи 6 чисто нови линейки. Предстои получаването на още шест.

Цялостни ремонтни дейности ще бъдат извършени на Центъра за спешна медицинска помощ във Враца и филиалите на територията на областта. За целта от Министерството на здравеопазването вече са обявили обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите. Те ще бъдат извършени по проект  „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по ОПРР 2014-2020“. Това обяви за „Враца днес” директорът на ЦСМП д-р Галина Лещарска. Отделно от това предстои цялостно

преустройство на съществуващата база ще претърпи Центърът за спешна медицинска помощ във Враца. Ще бъдат усвоени и допълнителни площи от съществуващите сгради. Средствата, които ще бъдат вложени в ремонтите са в размер на 277 683.04 лв. без ДДС. Максималният срок за изпълнение е 8 месеца.
2020-06-24 13:21:37