Баща на шест български деца оглави ВМРО в Медковец

Баща на шест български деца оглави ВМРО в Медковец

Патриотите от ВМРО вече имат своя структура в община Медковец, обл. Монтана. Повече от 20 симпатизанти на патриотичната идея се включиха в новоучредената организация. Гости на събранието бяха народният представител и член на националното ръководство на ВМРО Красимир Богданов, областният председател на ВМРО-Монтана Софрони Захариев, Момчил Янков – зам.-председател на Националния младежки комитет на войводите, общинските съветници в Монтана и Враца Стоян Стоянов и Красимир Ангелов.

Богданов и Захариев представиха историята, същността и идеите на ВМРО, участието на Организацията в централната и местната власт и бъдещите приоритети. След проведено гласуване, ВМРО Медковец избра тричленно ръководство в състав: председател - Светлин Иванов - собственик на фитнес център, участник в две задгранични военни мисии и баща на шест деца, зам.-председател - Александър Александров - преподавател по история в местното общообразователно училище, секретар – Данила Иванова - богослов и ръководител на неделното училище в Медковец.

В състоялата се дискусия бяха засегнати много теми свързани с реда и сигурността в селата и нуждата от доброволни отряди, социални въпроси, продължаващото излъчване на емисия на турски език по националната телевизия, проблемът с обезлюдяването и обезбългаряването на Северозападна България.

Всички със задоволство поздравиха новия председател, който е показателен пример, как България трябва да се справя с демографската катастрофа. Той пое ангажимента да разшири структурата на ВМРО и в другите населени места в община Медковец.


1
2
3
4
5


2020-06-13 19:12:25