Кметът на Мездра забрани увреждането на липите

Кметът на Мездра забрани увреждането на липите

Кметът на Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед, с която забранява рязането, чупенето и увреждането на липови дървета за добиване на липов цвят, които се намират в Общинския поземлен фонд и в зелените площи на територията на община Мездра, както и на липови дървета по тротоари, алеи, площади, паркове, градини, сервитути на пътните артерии и други площи - общинска собственост.

За съдействие при изпълнение на заповедта е уведомен началникът на Районно управление „Полиция“, а контролът по изпълнението й е възложен на инж. Розалина Георгиева, директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ в Община Мездра.

В зависимост от степента на нарушението, на виновните лица ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра, глобата за този вид нарушения е до 100 лв. за граждани и до 200 лв. за еднолични търговци и юридически лица. 

 
2020-06-08 10:42:38