Поздравителен адрес от Община Мездра

Поздравителен адрес от Община Мездра

До

медицинските сестри

в лечебните заведения

и медицинските специалисти

в детските градини и училища

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

по повод Световния ден на медицинските сестри - 12 май

 

Уважаеми медицински сестри и медицински специалисти,

Приемете от името на Община Мездра и лично от мое име най-сърдечни поздрави по повод Световния ден на медицинските сестри - 12 май. Денят, в който преди 200 години е родена английската медицинска сестра Флорънс Найтингейл (1820-1910 г.), считана за основоположник на съвременното сестринство.

Благодаря Ви за усилията и всеотдайните грижи, които ежедневно полагате за пациентите, изпълнявайки с отговорност и милосърдие своя човешки дълг в една от най-хуманните професии. Особено в настоящата извънредна ситуация, когато сме изправени пред предизвикателството да се справим с пандемията от COVID-19.

Продължавайте с душа и сърце да се грижите за най-ценното нещо в живота - здравето на хората.

Пожелавам Ви кураж, лична удовлетвореност и увереност, че българското общество оценява по достойнство Вашия труд!

Бъдете здрави и все така отдадени на своето призвание!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра
2020-05-12 12:54:27