Удариха с актове работодатели от Врачанско

Удариха с актове работодатели от Врачанско

Некоректни работодатели от Врачанско са одрусани с глоби. Само през месец март тази година експертите от Инспекцията по труда в областния център са наложили 14 акта на стойност 28 хил. лв. През изминалия месец дейността на дирекцията е била насочена към решаване на получените жалби и сигнали. Инспекторите са извършили и контрол по спазване на противоепидемичните мерки, свързани с ограничаването на разпространението на коронавируса COVID-19, за което има издадена и Заповед на министъра на труда и социалната политика.

Проверени са 74 предприятия в различни сфери на икономиката, като в 7 от тях инспекторите са влезли за първи път. Установено е едно работещо непълнолетно лице. През март месец са извършени 8 съвместни проверки с МВР, 11 с НОИ и 6 с НАП. Общият брой на констатираните нарушения са 252, като от тях няма неизпълнени предписания.

В резултат на извършения контрол през периода, с цел отстраняване на констатираните нарушения, инспекторите по труда са съставили 238 задължителни предписания. В едно от проверените предприятия са спрели от работа една машина.
2020-04-30 10:46:00