Общинският оперативен щаб в Мездра обсъди новите разпореждания на здравните власти

Общинският оперативен щаб в Мездра обсъди новите разпореждания на здравните власти

Общинският оперативен щаб към Община Мездра за превенция на разпространението на коронавируса обсъди новите разпореждания на здравните власти. Кметът на общината Иван Аспарухов запозна членовете на щаба със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. С нея се отменя т. 9 от Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на здравния министър, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

В тази връзка със Заповед № 175/20.03.2020 г. кметът на община Мездра измени т. 1 от негова Заповед № 172/19.03.2020 г., която придобива следния текст:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1. от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата“.

Заповедта ще бъде съобщена на кметовете и кметските наместници на населени места, РПУ - Мездра, Общинския оперативен щаб и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Контролът по изпълнението й ще се осъществява лично от кмета на общината.

Аспарухов съобщи, че ръководството на “СЕ Борднетце - България“ ЕООД е решило, предвид епидемиологичната обстановка в страната и обявеното извънредно положение в Република България, заводът за производство на автомобилни компоненти в Мездра да спре временно своето производство до 5 април 2020 г. (включително), с изключение на някои малки проекти и/или звена, които ще продължат работа с намален капацитет по индивидуален график.

Секретарят на Община Мездра инж. Светлана Мицева информира, че по данни, предоставени от Регионална здравна инспекция - Враца, към 20.03.2020 г. на територията на община Мездра има 25 лица, завърнали се от чужбина, които са поставени под домашна изолация за 14-дневен срок. 9 от тях пребивават в гр. Мездра, 5 - в Зверино, 4 - в Оселна, по 2-ма - в Боденец и Лик и по 1 - в Дърманци, Игнатица и Ослен Криводол.   

Управителят на ОбП „Чистота“ инж. Тодор Христов докладва, че днес е извършена дезинфекция в 21-о от 27-те села в общината. Обработени са също улици, пешеходни зони, детски и спортни площадки в гр. Мездра, както и пространствата в района на общинската болница, поликлиниката, Дома за стари хора, автогарата и жп гарата.

Утре третирането с дезинфектанти ще продължи в селата Елисейна, Зли дол, Кален, Цаконица и Горна Бешовица, както и на обществените терени в кв. „Принчовец“ и в квартала западно от „Станкето“.
2020-03-20 18:29:33