Назначиха нови кадри в общинска администрация

Назначиха нови кадри в общинска администрация

По повод първите 100 дни от встъпването му в длъжност, кметът на Мездра Иван Аспарухов представи последните назначения в ръководния екип на Общинска администрация – Мездра. Това са Цеца Костова - заместник-кмет „Стопански дейности, финанси и бюджет“, Стела Костова - директор на Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, Пепа Христова - директор на Дирекция „Местни приходи и ГРАО“, инж. Розалина Георгиева - директор на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, Цветелина Стоянова - ръководител на Центъра за услуги и информация на гражданите, Диана Павлова - началник на отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда“, Елена Нанова - началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“, Стилиян Тотков - началник на отдел „Икономика, стопански дейности, търговия и защита на потребителите“, Седефка Петкова - началник на отдел „Култура, спорт и туризъм“, Десислава Драганова - началник на отдел „Местни приходи“ и Цеца Кирилова - началник на отдел „Счетоводство“. Георги Димитров е новоназначеният кметски наместник на с. Типченица. 

 

 
2020-02-21 09:48:19