„КОЦ - ВРАЦА” обявява следните свободни работни места

„КОЦ - ВРАЦА” обявява следните свободни работни места

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА ЕООД


 

О Б Я В А

 

„КОЦ - ВРАЦА” ЕООД обявява следните свободни работни места в отделение по Гастроентерология:

 

  • медицински сестри - 4 бр.
  • санитар - 1 бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността „ Медицинска  сестра“

 

  • Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ по специалността медицинска сестра
  • Минимум 3 години трудов стаж като медицинска сестра
  • Компютърна грамотност

 

Изисквания за заемане на длъжността „Санитар“

  • Завършено средно образование
  • Професионален опит не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.

 

   Необходими  документи  за кандидатстване:

      1.Автобиография

      2.Диплома за завършено образование

      3.Мотивационно писмо

      4.Удостоверение за компютърна грамотност

      5.Удостоверение за трудов стаж и/или копие от трудова книжка

 

Изисквания за заемане на длъжността „Санитар“

  • Завършено средно образование
  • Професионален опит не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.

 

   Срока за подаване на документите е от 26.11.2019г. до 15:00 часа на 06.12.2019г. включително в сградата на „КОЦ - ВРАЦА“ЕООД, сектор „Човешки ресурси“.

 

   С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване.Избраният кандидат се назначава на длъжността с трудов договор за неопределено време с 6 месечен изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя.

 

 

Управител КОЦ Враца ЕООД:

Д-р Григор Томов

 

 

 

 

 

 
2019-11-25 10:53:36