Кандидатурата бе единствената, предложена на сесията.

Кандидатурата бе единствената, предложена на сесията.


2019-11-05 15:32:43