Кмет поема отговорност за дребни пропуски в озеленяването

Откриха пропуски в озеленяването на Козлодуй

Пропуски в озеленяването след проверка на АДФИ са установени в Козлодуй.
Няма данни за престъпление

 

След проведена проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), в периода 04.10.2018 – 18.01.2019 г., Община Козлодуй плати наложена санкция в размер на 400 лева. Дейностите, които са разглеждани, са свързани с процедурите за озеленяване на обществени територии за последните три години (2016, 2017, 2018).

Съгласно чл. 62, ал.1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се ползва за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Една от констатациите на АДФИ е, че са използвани средства от такса битови отпадъци за озеленяване и поддържане на обществени площи. Закупувани са храсти, цветя, дървета, кашпи, саксии, декоративни камъни, торове за растителна защита, облагородени са десетки райони в Козлодуй и населените места. Финансовите документи за закупените материали през годините 2016-2018 са налице и се разпределят както следва:

2016-та година – 9 бр. фактури за 57 000 лв. от пет различни доставчика;
2017-та година – 12 бр. фактури за 110 000 лв. от девет различни доставчика;
2018-та година – 6 бр. фактури за 47 800 лв. от четири различни доставчика.

Във връзка със създалата се ситуация, кметът на общината изрази следното мнение:
„Актовете са съставени в началото на годината, а до момента се провеждаха административни процедури. За целия период са посадени над 5 000 броя от над 200 вида насаждения (дървета, храсти, цветя и др.) Закупени са кашпи, саксии, декоративни камъни, за да се оформят пространства. Закупувани са и торове, с които да се поддържат насажденията.

Не сме провеждали обществени поръчки – това е изцяло наша грешка. Аз, като кмет, съм понесла своята отговорност. Заплатила съм личните глоби, които ми бяха наложени в размер на 2 200 лева, и уверявам, че оттук насетне ще бъда особено внимателна и прецизна.

В доклада, обаче, никъде няма съмнения за корупция. Защото средствата не са насочвани към някой отделен доставчик (работили сме общо с петнадесет фирми). Целта ни е била да изберем най-изгодните оферти и разнообразни видове насаждения, затова и сме ползвали различни доставчици.

Помните, че още през 2015-та декларирах, че това ще бъде един от моите приоритети – зелена и красива община. Така работих през целия си мандат – с единственото желание да създадем уютни и цветни обществени площи, които да привличат нашите съграждани и наред с другите подобрения, които реализираме, да са още един повод за гордост, че и нашият град заприличва на модерен и европейски такъв.

Истината е, че понякога съм вземала еднолични решения за това, какво и къде да се насади. В повечето случаи обаче сме търсили и еколози, и ландшафтни архитекти за консултации. Получавали сме такива, при това – безвъзмездно. Винаги сме се съобразявали с препоръките на специалистите.

Другият пропуск, който се установи по време на проверката, е, че в ОП „Комунална дейност“ липсват протоколи за всички насадени растения, цветя и дървета. Това също го отчитаме като наша грешка и оттук насетне ще бъдем прецизни.

В крайна сметка, без да се оправдавам, ще кажа, че в рамките на последните четири години това са едни от малкото пропуски, които сме направили. А, повярвайте ми, проверките бяха почти ежемесечни – от АДФИ, Сметна палата, ДАНС, прокуратура, НАП и други държавни инстанции.

Известно е, че „който не работи, той не греши”. Всеки може да сгреши, но е важно да не повтаря грешките си, а да се учи от тях. Това, че Общината е ощетена с 400 лева глоба, е урок за мен и екипа ми. Като финансист знам, че всяка стотинка е важна и знам колко средства са необходими за всичко, което правим – ремонти на инфраструктура, поддръжка на детски градини, училища, читалища, социални услуги, училищни столове, пенсионерски клубове и др.

Вярвам, че моите съграждани нямат нужда от убеждаване в това, какво се случи през последните четири години. Ще се стараем повече да няма подобни пропуски”, каза Маринела Николова.

В последните четири години, освен десетките площи пред жилищни блокове и административни сгради, се облагородиха съвсем нови площи: районът на „Кестените“, около комплекс „Сони”, районът на Общинска банка, районът на Офис 1, японската градина до таксиметровата стоянка, районът на МЦ „Дарис”, детската площадка на Крушов баир, пред паркинга в ЦГЧ, районът на детския парк, около бившия мебелен магазин, паркът пред началното училище в града и др. По улиците „Георги Димитров”, „Кирил и Методий”, „Хаджи Димитър”, „Люле Бургас”, и в района на 8-те улици са посадени нови дървета и храсти. Ботев парк е изцяло реновиран с нови насаждения, храсти, цветя. През годините са предоставяни трайни насаждения на кметствата в община Козлодуй, както и на учебни заведения, които са облагородили дворовете си, а също така и на десетки граждани за засаждане в околоблоковите пространства.

„Едва ли много хора си спомнят, но преди две години оформихме цялостно пространството между „Дарис“ и ЛИДЛ. Още в първия уикенд всички засадени дървета бяха откраднати. Насадихме отново. През годините бяхме свидетели на много кражби и умишлено унищожаване на насаждения. Ставаше ми болно всеки път, когато разбирах, че отново липсват десетки дървета или че отново домашни животни са минали през новонасадените храсти и са ги съсипали.

Въпреки всичко, ние от общинското предприятие продължаваме да полагаме ежедневни усилия, за да поддържаме зелените площи и да създаваме нови красиви пространства за нашите съграждани”, каза и Станислава Иванова – оранизатор на труда в ОП „Комунална дейност“.
2019-08-16 11:08:16