Детска полицейска академия щурмува Мездра

Детска полицейска академия щурмува Мездра

Детската полицейска академия в Мездра започна своето лятно обучение по гражданска защита. Инициативата е подета от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател Силвия Петкова. Децата – четвъртокласници от училищата на града, участват в Академията на доброволен принцип. Обучението с тях беше проведено в две направления- екология и гражданска защита. Инспектор към РД ПБЗН- Монтана Силви Чифчийски изнесе лекция на тема „Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации“. Подчертана беше задължителната информация при подаване на сигнал на телефон 112. Инспекторът подчерта, че спешният телефон трябва да се използва само при наличие на реална заплаха, че се избира без код, денонощно безплатно. Малчуганите научиха, че при фалшив сигнал глобата е от 2 000 до 10 000 лева. В поднесената презентация особено внимание беше обърнато на наводнението като основно бедствие. Нагледно беше обяснено какво трябва да съдържа личната раница за бедствия.
2019-06-14 10:08:03