Раздават безплатни компостери

Раздават безплатни компостери

Стартира кампанията „Нулев отпадък”, организирана от община Козлодуй, като част от Общинския екологичен календар за 2019 г. Предстои раздаването на 40 бр. компостери за домашно компостиране на жители от общината, чиито имот е с дворна част и зелени площи. Един компостер е с вместимост 420 литра и е изработен от пластмаса.
Почти две-трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти (растителни обелки, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, трева, шума, цветя, дървени вейки и др.). Компостерите ще бъдат раздадени на първите заявили желание, като за целта всеки желаещ трябва да подаде заявление от общ характер на гише „Деловодство” в Център за информация и обслужване на граждани в сградата на Община Козлодуй. За един двор се допуска разполагането на не повече от 1 бр. компостер от кампанията „Нулев отпадък” 2019. Всеки компостер ще бъде придружен с инструкция за използване и предаден срещу подписан приемо-предавателен протокол.
Тъй като домашното компостиране е процес, който изисква време и желание и има своите тънкости. Имате право 6 месеца след получаването му да го върнете на Общината, за да бъде пренасочен към друг желаещ да пробва. Община Козлодуй също има право да провери дали съоръжението се използва по предназначение и да го пренасочи към друг адрес.

 
2019-06-12 13:53:06