Козлодуй приключи саниране на важни сгради

Козлодуй приключи саниране на важни сгради

Община Козлодуй приключи изпълнението на мащабен проект за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „Васил Левски“, столовата на СОУ „Христо Ботев“ и сградата на Обединения детски комплекс. Дейностите бяха на обща стойност 835 039 лв., отпуснати по програмата „Региони в растеж“.
В резултат на изпълнените дейности в по-добри условия ще пребивават над 500 ученици и около 25 човека персонал. С проекта сградите са напълно обновени и санирани. Вече разполагат и с красиви фасади.
2018-07-20 16:30:32