Общинските съветници ще заседават извънредно

Общинските съветници ще заседават извънредно

Извънредно заседание свиква Общински съвет – Мездра тази вечер.  Дневният ред предвижда разглеждане и одобрение на детайли и поемане на ангажименти, свързани с подписване на договори по програма Interreg V – А Румъния – България 2014 – 2020.

Единият проект е по приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с работно име „Съвместни усилия срещу природни бедствия“ (JEAND), код ROBG – 416 и касае укрепване на свлачището в с. Игнатица.

Вторият проект е сключване на договор с работно име „Добре дошли в средновековието“ (JEAND), код ROBG – 452 като чрез него ще се дооборудва АК „Калето“ и ще се проведе фестивал.

Вносител на докладните е кметът на общината инж. Генади Събков.
2018-05-17 11:11:05