Огромен интерес към панорамата на образованието в Козлодуй

Огромен интерес към панорамата на образованието в Козлодуй

Над 200 ученици посетиха първия ден на панорамата на образованието, организирана от Община Козлодуй. Събитието привлече средните училища и професионалната гимназия от общината, както и специалния гост - Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино. Всички учебни заведения имаха възможност по интересен, креативен и забавен начин да представят своето училище. В мероприятието се включиха активно и учители от "Заедно в час“. Част от присъстващите се включиха и в езикова надпревара. Към Панорамата се присъединиха и от Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" и Пиреос Банк, които представиха перспективите пред младежите за намиране на професионална реализация.
 „Изборът на професия е едно от най-важните решения в живота на всеки човек. Решение, което има много значими последици не само за самия него, но и за неговото семейство, а в известна степен, и за цялото общество. Целите, които си поставя Община Козлодуй с настоящата Панорама на образованието, са свързани с постигане на по-добра информираност на Вас, учениците и родителите, за възможностите за обучение и връзката между образованието и бъдещата Ви професионална и житейска реализация, защото избирайки училището, Вие избирате бъдещето”, каза Галина Евденова - началник на Регионално управление на образованието - Враца.
Днес събитието продължава с представяне на университети.

 
2018-04-18 11:33:03